รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
2 กันยายน 2563 48,698.24 รายชื่อสมาชิก
29 สิงหาคม 2563 0.00 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
30 สิงหาคม 2563 0.00 รายชื่อสมาชิก